ابعاد انواع تنورهای گازی خانگی

ابعاد تنورهای گازی در پنج سایز مختلف می باشد.

تنور گازی کوچک 35 لیتری : (طول عرض ارتفاع ) 43 * 45 * 45

تنور گازی 45 لیتری : (طول عرض ارتفاع ) 43 *47 *50

تنور گازی 55 لیتری : (طول عرض ارتفاع ) 45* 52 * 54

تنور گازی 65 لیتری : (طول عرض ارتفاع ) 60 *65 * 54


تنور گازی 75 لیتری : (طول عرض ارتفاع ) 70* 75 * 54

وزن تنورهای گازی فوق به ترتیب زیر می باشند.

تنور گازی 35 لیتری 12 کیلو

تنور گازی 45 لیتری 15 کیلو

تنور گازی 55 لیتری 19 کیلو

تنور گازی 65 لیتری 28 کیل

تنور گازی 75 لیتری 40 کیلو

اندازه صفحه چدنی تنور گازی با توجه به ابعاد تنور گازی متفاوت است.

اندازه صفحه چدنی برای تنورهای 35 لیتری 32 سانت و 45 لیتری 32 سانتیمتر، برای تنورهای55 لیتری 38 سانتیمتر و برای تنورهای 65 لیتری 50 سانت و تنورهای 75 لیتری 60 سانتی متر است.

دسته بندی محصولات

  • هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X